Медицински факултет

Област на висше образование:
7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:
 7.1. Медицина
Научна специалност:
 Неврология
Катедра:
 Катедра по неврология, на база Клиника по нервни болести – Отделение „А“ към УМБАЛ „Александровска“
Факултет:
 Медицински факултет 
Кандидат:
 Д-р Мария Иванова Петрова, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Акад. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн– Катедра по неврология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2. Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн – Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
3. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм – Катедра по неврология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
4. Доц. д-р Шима Мехрабиан – Спасова, дмн – Катедра по неврология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – пенсионер над 5 години – външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Иван Николаев Стайков, дм – Аджибадем Сити Клиник – МБАЛ Токуда – външен член за МУ-София;
7. Доц. д-р Иво Радославов Райчев, дм – Шуменски университет – външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм – Катедра по неврология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
9. Проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн – Втора градска болница – външен член за МУ-София;
Рецензенти:
1. Акад. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн– Катедра по неврология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ-София;
2. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – пенсионер над 5 години – външен член за МУ-София;
Дата на защита:
 26.04.2021г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност:

Патофизиология

Катедра: Катедра по патофизиология
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Д-р Христина Христова Ночева-Димитрова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн – Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм – Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Радослав Александров Гърчев, дмн – Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ – София
  4. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм – Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм – БАН – външен член за МУ-София
  6. Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, дм – БАН – външен член за МУ-София
  7. Доц. д-р Даниела Маринова Пехливанова, дм – БАН – външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Нина Юриева Белова, дм – Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ – София – вътрешен член за МУ-София
  9. Доц. д-р Мария Георгиева Генкова-Папазова, дм – БАН – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн
  2. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм
Дата на конкурса:   24.09.2020 г.