Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по Спешна медицина
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА ТОДОРОВА КИНОВА, ДМ

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Генетика
Катедра: Катедра по медицинска генетика
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Доц. д-р Савина Хаджидекова, дм
  Доц. д-р Иванка Димова, дм

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Доц. д-р Иван Веселинов Танев, дм
  2. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм