Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Генетика
Катедра: Катедра по медицинска генетика
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Доц. д-р Савина Хаджидекова, дм
  Доц. д-р Иванка Димова, дм

 

Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм, Клиника по неврология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, МУ- София, член от академичния състав на Медицински университет
Членове:    
  2. Проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм, УМБАЛ „Ц. Йоанна - ИСУЛ” София, Клиника по детска клинична хематология и онкология, член от академичния състав на Медицински университет
  3. Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева – Тзавелла, дм -Клиника по ендокринология и генетика, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, МУ- София, член от академичния състав на Медицински университет
  4. Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова- Григорова, дм- Катедра по клинична имунология, Медицински факултет, МУ – София, член от академичния състав на Медицински университет
  5. Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова, дм - Катедра по Медицинска генетика; Медицински университет Варна, външен член на журито за Медицински университет
  6. Проф. д-р Вили Кръстева Стоянова,дм, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет Пловдив, външен член на журито за Медицински университет
  7. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм- Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет Пловдив, външен член на журито за Медицински университет
Резервни членове:    
  8. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм- Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет Пловдив, външен член на журито за Медицински университет
  9. Доц. д-р Милена Георгиева Велизарова, дм, Централна клинична лаборатория, УМБАЛ Александровска, Катедра по клинична лаборатория, МУ София, член от академичния състав на Медицински университет
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева – Тзавелла, дм -- избрана единодушно
  2. Проф. д-р Людмила Бончева Ангелова, дм – избрана единодушно
  3. Проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм, - избрана единодушно
Дата на конкурса:   21.10.2019г., 14.00 часа, Катедра по медицинска генетика, Медицински факултет