Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия
Катедра: Катедра по хирургия, на база УМБАЛ „Александровска”
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

 

Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм - Катедра по хирургия към МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София
  3. Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, дмн – МУ-Варна
  4. Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, дм – МУ-Варна
  5. Проф. д-р Никола Йорданов Колев, дмн – МУ-Варна
  6. Проф. д-р Димитър Живков Стойков, дмн – УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен
  7. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дмн – УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, дм - Катедра по хирургия към МУ-София
  9. Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн – ВМА
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм - Катедра по хирургия към МУ-София
  2. Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, дмн – МУ-Варна
  3. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм - Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-София
Дата на конкурса:   30.01.2020г., Катедра по хирургия