Конкурси 21 ноември 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 21 Ноември 2016 14:05

Разрешен на АС от 21.09.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Клиничния център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Клиника по нуклеарна медицина, тел. 02/9230 561.

Разрешени на АС от 21.09.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия на база Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедра по оща и оперативна хирургия, тел. 02/9230 650.

 
Начало Конкурси Конкурси 21 ноември 2016 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia