Конкурси 16 декември 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 16 Декември 2016 11:07

Разрешени на АС от 21.09.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 100/16.12.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия – един за Клиника по ревматология, кардиология и хематология, един за Клиника по нефрология и един за Отделение по хемодиализа към СБАЛДБ „Проф. д-р  Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р  Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 100/16.12.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, eтаж 3, кабинет № 2 тел. 02/952 04 55.

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 100/16.12.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Оториноларингология” за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, тел. 02/9432 139.

 
Начало Конкурси Конкурси 16 декември 2016 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia