Д-р Константин Захариев Тотев ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Петя Тодорова   
Вторник, 20 Декември 2016 00:00
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ортопедия и травматология
Катедра: Катедра по ортопедия и травматология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Вътрешна фиксация на фрактури и фрактури-луксации на проксималния хумерус при възрастни
Научен ръководител:   Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Аспарух Николаев Аспарухов, дмн – външен член за МУ – София, Медицински университет-Плевен
  4.  Доц. д-р Владислав Борисов Иванов, дм – външен член за МУ – София, Отделение по ортопедия и травматология – МБАЛ „Св. София“
  5. Доц. д-р Свилен Христов Тодоров, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Любомир Йорданов Цветанов, дм – вътрешен резервен член, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София.
  7. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, дм – външен резервен член за МУ – София, Отделение по ортопедия и травматология – Токуда Болница-София.
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Аспарух Николаев Аспарухов, дмн
  2. Доц. д-р   Свилен Христов Тодоров, дм
Дата на защита:   20.01.2017 г., от 13.00 ч. в Библиотеката на УСБАЛО “Проф. Б. Бойчев” – София.

 

Последно променен на Вторник, 03 Януари 2017 11:29
 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Константин Захариев Тотев
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia