Конкурс за доцент в Медицински колеж „Йорданка Филаретова” при МУ-София ПДФ Печат Е-мейл
АД "Доцент" - Факултет по обществено здраве
Четвъртък, 22 Декември 2016 09:49
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./
Катедра: Медицински колеж „Йорданка Филаретова” при МУ-София
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: 1. Силвия Парашкевова Цанова - Савова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф.д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн – вътрешен за МУ-София; катедрата по трудова медицина на ФОЗ
Членове:    
  2. Проф.д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен за МУ-София, катедрата по трудова медицина
  3. Проф.д-р Вихрен Николаев Петков, дм – вътрешен за МУ-София, Директор на МК - София
  4. Проф.д-р Христо Янчев Зайков, дмн – външен за МУ-София; пенсиониран преподавател повече от 5 години
  5. Доц.д-р Людмила Бориславова Иванова, дм – външен за МУ-София; СУ
  6. Доц. Радка Тодорова Луканова, дх – външен за МУ-София; пенсиониран преподавател повече от 5 години
  7. Доц. Николай  Атанасов Ризов, дх – външен за МУ-София; пенсиониран преподавател повече от 5 години
Резервни членове:    
  8. Проф. Фанка Тошева Рибарова, дб – вътрешен резервен член за МУ-София; пенсиониран преподавател по-малко от 5 години
  9. Доц. Петко Недялков Денев, дх – външен резервен член за МУ-София; БАН
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн – вътрешен за МУ-София; катедрата по трудова медицина на ФОЗ
  2. Доц. Николай  Атанасов Ризов, дх – външен за МУ-София; пенсиониран преподавател повече от 5 години
Дата на конкурса:   20.01.2017г. – 13.00ч. - ФОЗ

 

 
Начало АД "Доцент" ФОЗ Конкурс за доцент в Медицински колеж „Йорданка Филаретова” при МУ-София
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia