Д-р Стефан Владо Петровски ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Четвъртък, 05 Януари 2017 14:52
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия
Катедра: Катедра по обща и оперативна хирургия, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Колоректални метастазни депозити на черния дроб – принципи на хирургично лекуване
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Доц. д-р Валентин Василев Попов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при МУ – София
  3. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, дмн – външен член за МУ – София, Токуда Болница София
  4. Проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн – външен член за МУ – София, Болница „Доверие“
  5. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн – външен член за МУ – София, „IV-та МБАЛ-София“
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм – вътрешен резервен член, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София,
  7.  
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн
  2. Проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, дмн
Дата на защита:   20 януари 2017 г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Стефан Владо Петровски
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia