Конкурс за доцент две места Катедра по Консервативно зъболечение ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 09 Януари 2017 14:52
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Научна специалност: Терапевтична стоматология
Катедра: Катедра по Консервативно зъболечение
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати: 1. Гл. ас. д-р Мирела Бориславова Маринова - Такорова, дм
  2. Гл. ас. д-р Емилия Гошова Карова, дм
  3. Гл. ас. д-р Ангела Здравкова Гусийска, дм 

Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм – Ръководител Катедра по консервативно зъболечение  на ФДМ към МУ – София
Членове:    
  2. Проф. Цонко Тодоров Узунов, дм - – Катедра по  консервативно зъболечение  на ФДМ към МУ – София
  3. Проф. д-р Снежанка Топалова - Пиринска, дм – Катедра по консервативно зъболечение  на ФДМ към МУ – София
  4. Доц. д-р Иванка  Веселинова Димитрова, д-р - Катедра по консервативно зъболечение на ФДМ към МУ – София
  5. Проф. д-р Стоян Боянов  Владимиров, дмн – Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, Пловдив
  6. Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм - Катедра Оперативно зъболечение  и ендодонтия , ФДМ, Пловдив
  7. Проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова, дхн, дмн – пенсиониран преподавател , над 5 години, ФДМ, София
Резервни членове:    
  8. Проф. д-р Христина Лазарова Попова, дм – Ръководител Катедра по пародонтология на ФДМ   към МУ – София.
  9. Доц. д-р Нешка Манчорова, дм - Катедра Оперативно зъболечение  и ендодонтия, ФДМ, Пловдив
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, дм
  2. Проф. д-р Стоян Боянов  Владимиров, дмн
Дата на конкурса:   24.01.2016 г.  – 11.00 ч. Заседателна зала – 2 етаж – ФДМ - София

 

 
Начало АД "Доцент" ФДМ Конкурс за доцент две места Катедра по Консервативно зъболечение
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia