Конкурси 31 януари 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 31 Януари 2017 09:51

ДВ бр.11/31.01.2017г. , АС от 22.11.2016г.

442. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“ – един за Катедрата по здравни грижи със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор наука.

 
Начало Конкурси Конкурси 31 януари 2017 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia