Конкурси 28 февруари 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 28 Февруари 2017 18:54

ДВ бр. 19/28.02.2017г. АС от 26.01.2017г.
583. – Медицинският университет, София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за главни асистенти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията – един за Катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ при МУ – София; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Об- ществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по медицинска педагогика на ФОЗ при МУ – София, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).

 
Начало Конкурси Конкурси 28 февруари 2017 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia