Конкурс за професор в Катедра по технология на лекарствените средства и биофармация ПДФ Печат Е-мейл
АД "Професор" - Фармацевтичен факултет
Четвъртък, 02 Март 2017 10:39
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Технология на лекарствените форми и биофармация
Катедра: Катедра по технология на лекарствените средства и биофармация
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: 1.  Доц. Деница Богомилова Момекова, дф
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. Димитър Рачев Рачев, дф – вътрешен член, ФФ - катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“, МУ-София;
Членове:    
  2. Проф. Красимира Павлова Йончева, дф – вътрешен член, ФФ – катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация ”, МУ-София;
  3. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен член ФФ – катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, МУ-София;
  4. Чл. кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, дм, дмн – вътрешен член, МФ – катедра „Фармакология”, МУ-София;
  5. Акад. Христо Борисов Цветанов, дхн – външен член за МУ-София, Институт по полимери - БАН;
  6. Проф. Маргарита Иванова Трайкова-Касърова, дф - външен член за МУ-София, Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив;
  7. Доц. Александър Иванов Урумов - външен член за МУ-София, пенсионер.
Резервни членове:    
  8. Доц. Магдалена Спасова Кондева-Бурдина, дф – вътрешен резервен член; ФФ – катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, МУ-София;
  9. Доц. д-р Елена Бориславова Каменска - Карабоикова - външен резервен член за МУ-София, пенсионер.
  10.  
Рецензенти:    
  1. Проф. Димитър Рачев Рачев, дф
  2. Акад. Христо Борисов Цветанов, дхн
  3. Проф. Маргарита Иванова Трайкова-Касърова, дф
Дата на конкурса:   17 март 2017 г., 11:30 часа, Фармацевтичен факултет

 

 
Начало АД "Професор" ФФ Конкурс за професор в Катедра по технология на лекарствените средства и биофармация
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia