Конкурс за доцент в Катедра по педиатрия – Клиника по онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна” - ИСУЛ ПДФ Печат Е-мейл
АД "Доцент" - Медицински факултет
Сряда, 05 Юли 2017 13:46
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия – Клиника по онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна” - ИСУЛ
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Д-р Боряна Емануилова Аврамова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева – Йорданова, дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Елисавета Милкова Стефанова, дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София
  3. Доц. д-р Мариана Ценова Маринова, дм – Катедра по педиатрия на МФ при МУ-София пенсионер по-малко от 5 години - вътрешен член за МУ-София
  4. Проф. д-р, Владимир Спасов Попниколов дмн - пенсионер – външен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова - Коларова, дм – МУ - Плевен - външен член за МУ-София
  6. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев , дм – МУ – Пловдив - външен член за МУ-София
  7. Доц. д-р Росица Герасимова Митрова - Пеева, дм – УБ – „Лозенец” – София – външен член за МУ – София
  8.  
Резервни членове:    
  8. Проф. д-р Иван Олегович, Литвиненко дм –Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София
  9. Проф. д-р Ива Христова Стоева, дм , Катедра по педиатрия – на МФ – София, вътрешен член за МУ – София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р, Владимир Спасов Попниколов , дмн
  2. Доц. д-р Росица Герасимова Митрова - Пеева, дм
Дата на конкурса:   24.07.2017 год.

 

 
Начало АД "Доцент" МФ Конкурс за доцент в Катедра по педиатрия – Клиника по онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна” - ИСУЛ
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia