Конкурси 11 юли 2017 ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 11 Юли 2017 00:00

обнародвана ва ДВ бр. 56/11.07.2017г.

АС - 06.06.2017г.

61. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата по здравна политика и мениджмънт, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“). 4827

 
Начало Конкурси Конкурси 11 юли 2017
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia