Конкурси 17 юли 2017 ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 17 Юли 2017 10:50
Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София обявява конкурс за "асистент" - 1 място в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт", по професионално направление 7.3 "Фармация", научна специалност "Аналитична химия", за нуждите на катедра "Химия" при Фармацевтичен факултет, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуване на обявата.
Заявления и документи се подават във Фармацевтичен факултет, ул. "Дунав" №2, 1000 София, каб. № 125, за справки тел. 02/987-987-4.
 
Начало Конкурси Конкурси 17 юли 2017
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia