Конкурс за доцент в Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология ПДФ Печат Е-мейл
АД "Доцент" - Медицински факултет
Петък, 04 Август 2017 13:22
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: „Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология” (променено е името от „Катедра по сърдечно-съдова хирургия” на „Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология” с решение от заседание на АС от 25.07.2017г.)
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Д-р Светослав Тодоров Йовев, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Юлия Борисова Македонска (Джоргова), дм – от Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на МФ към МУ-София- вътрешен член;
Членове:    
  2. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм – от Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на МФ към МУ-София - вътрешен член
  3. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дмн – МУ – гр. Плевен външен член за МУ – София
  4. Проф. д-р Тошо Луканов Балабански, дм – Национална кардиологична болница - външен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Федя Петров Николов, дм – УМБАЛ „Свети Георги”-гр. Пловдив-външен член за МУ-София
  6. Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм – Катедра по обща медицина на МФ към МУ-София- вътрешен член
  7. Доц. д-р Валентина Минчева Минчева, дм – Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III” - външен член за МУ-София
  8.  
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Пенчо Дойчев Кратунков, дм – Катедра по сърдечно - съдова хирургия и инвазивна кардиология на МФ към МУ-София вътрешен резервен член за МУ-София, който става редовен при отсъствие на вътрешен титуляр
  9. Проф. д-р Милена Станева Станева, дм – Аджибадем Сити Клиник Токуда - външен резервен член за МУ-София, който става редовен при отсъствие на външен титуляр
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм
  2. Проф. д-р Снежана Томова Тишева-Господинова, дмн
Дата на конкурса:   04.09.2017г.

 

 
Начало АД "Доцент" МФ Конкурс за доцент в Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia