Конкурси 09 август 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 09 Август 2017 12:45

Факултетът по дентална медицина, МУ – София на основание решение на АС от 25.09.2012 г. т. 19 обявява към Център по интегрирана дентална медицина конкурси за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина”:
 „Консервативно зъболечение” – 2 щатни бройки на 4 часа
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование магистър „Лекар по дентална медицина”
2. Всички кандидати трябва задължително да владеят английски език съгласно решение на АС от 18.06.2013 г.
Степента на владеене се установява с изпит по английски език в центъра за езиково обучение от оторизирани преподаватели.
Необходими документи:
1. Заявление за допускане за участие в конкурс
2. Европейски формат автобиография подписана от кандидата
3. Диплом за завършена образователно-квалификационна степен магистър „Лекар по дентална медицина”
4. Свидетелство за съдимост
5. Медицинско свидетелство
6. Документ удостоверяващ трудов стаж, ако има такъв
7. Сертификат за владеене на английски език

Прием на документи ще се извършва до един месец от публикуването на обявата в сайта на МУ – София и ФДМ – МУ – София  в Деловодството на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч.(всеки работен ден), тел. 02/952-22-10.

Конспекти за участие в конкурса се получават в отдел Деловодство на Факултета по дентална медицина в срока за подаване на документите.


07.09.2017 г.

 
Начало Конкурси Конкурси 09 август 2017 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia