Конкурс за професор в Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет към МУ-София, на база Втора психиатрична клиника към МБАЛНП „Св. Наум ПДФ Печат Е-мейл
АД "Професор" - Медицински факултет
Четвъртък, 10 Август 2017 13:40
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Психиатрия
Катедра: Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет към МУ-София, на база Втора психиатрична клиника към МБАЛНП „Св. Наум
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Доц. д-р, Лъчезар Георгиев Хранов, дм
Научно жури:    
Председател:    
  1. проф. д-р Риналдо Савов Шишков, дмн – МУ – Варна – външен член за МУ – София.
Членове:    
  2. Акад. Проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн – Катедра по неврология на Медицински факултет към МУ-София – вътрешен член на МУ – София.
  3. Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет към МУ-София – вътрешен член на МУ – София.
  4. Проф. Ваня Лукова Матанова, дпсн – СУ „Климент Охридски” - външен член за МУ – София.
  5. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дм – МУ – Варна – външен член за МУ – София.
  6. Доц. д-р Тони Славчев Дончев, дм – ВМА – София – външен член за МУ –София
  7. Доц. д-р Христо Василев Кожухаров, дм – МУ – Варна – външен член за МУ – София.
Резервни членове:    
  8. Доц. Д-р Весела Стоянова Стоянова, дм – Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет към МУ-София, която става пълноправен член при отсъствие на титуляр по заповед № Р№ РК 36-875/01.06.2017г, вътрешен член на МУ – София.
  9. Доц. Д-р Мая Йорданова Стоименова –Попова – МУ – Плевен - външен член за МУ – София, , която става пълноправен член при отсъствие на титуляр по заповед № Р№ РК 36-875/01.06.2017г, вътрешен член на МУ – София.
  10.  
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, дмн
  2. Акад. Проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн
  3. Доц. д-р Тони Славчев Дончев, дм
Дата на конкурса:   01.09.2017 г., 10.00 ч., МБАЛНП „Св. Наум”.

 

 
Начало АД "Професор" МФ Конкурс за професор в Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет към МУ-София, на база Втора психиатрична клиника към МБАЛНП „Св. Наум
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia