Конкурс за доцент в Катедра по хирургия с база клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ ПДФ Печат Е-мейл
АД "Доцент" - Медицински факултет
Понеделник, 28 Август 2017 12:58
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия
Катедра: Катедра по хирургия с база клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Д-р Свилен Иванов Маслянков, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по хирургия на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Георги Асенов Велев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  4. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  5. Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия – София
  6. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн – външен член за МУ-София, УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов“
  7. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – външен член за МУ-София, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора
  8.  
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Светослав Йорданов Тошев, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  9. Проф. д-р Димитър Живков Стойков, дмн – външен резервен член за МУ-София, УМБАЛ „Георги Странски“ - Плевен
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм
  2. Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн
Дата на конкурса:   18.09.2017г. в Катедра по хирургия, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Алекасндровска“ ЕАД, ул. „Св. Георги Софийски“ №1

 

 
Начало АД "Доцент" МФ Конкурс за доцент в Катедра по хирургия с база клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска“
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia