ПРОФ. Д-Р ЛАУРА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА - ГУРГУРИЕВА ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра Ортодонтия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Значение на интерканиновото разстояние за стабилността на ортодонтското лечение
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф. д-р Андон Димитров Филчев, Д-р, ДН – Катедра „Протетична дентална медицина” ФДМ – МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Иван Стоянов Анастасов, дм – преподавател от  Катедра „Протетична дентална медицина” ФДМ – МУ – София;
  3. Проф. д-р Вера Борисова Крумова, дм – пенсиониран преподавател от  Катедра „Ортодонтия” ФДМ – МУ – София, по-малко от 5 години;
  4. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм – Катедра „Протетична дентална медицина” ФДМ – МУ –Пловдив
  5. Проф. д-р Тодор Пеев Георгиев, дмн – пенсиониран преподавател повече от пет години от  Катедра „Протетична дентална медицина” ФДМ – МУ – София;
  6. Акад. проф. д-р Николай Иванов Попов, кмн, дмн - пенсиониран преподавател повече от пет години от  академичния състав на ФДМ – МУ – София;
  7. Проф. д-р Валентин Йорданов Мутафчиев, дм - пенсиониран преподавател повече от пет години от  академичния състав на ФДМ – МУ – София;
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Веселин Стоянов Йорданов, дм – пенсиониран преподавател от  академичния състав на ФДМ – МУ – Пловдив;
  9. Доц. д-р Илиана Павлова Йончева, дм – преподавател от Катедра „Протетична дентална медицина” ФДМ – МУ – София;
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Андон Димитров Филчев, дм, дмн - избран единодушно
  2. Проф. д-р Вера Борисова Крумова, дм - избрана единодушно
  3. Проф. д-р Валентин Йорданов Мутафчиев, дм – избран единодушно
Дата на защита:   19 октомври 2017 г.

 

 
Начало НС "Доктор на науките" ФДМ ПРОФ. Д-Р ЛАУРА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА - ГУРГУРИЕВА
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia