Конкурси 28 септември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 28 Септември 2017 10:45

Решение на АС от 25.07.2017г.

На основание чл. 50 ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1 от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София от 25.07.2017 год., Факултета по Обществено здраве при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател”по практика за преподаването в специалност „акушерка” за нуждите на катедрата по здравни грижи със срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността:
- Минимум 10 години стаж по специалността
- Минимум 5 години управленски стаж придобит в лечебни заведения за болнична медицинска помощ по смисъла на ЗЛЗ Необходими документи:
- Заявление
- Автобиография – европейски формат
- Копие на диплома за висше образование с придобита професионална квалификация „Акушерка”
- Копия на дипломи за висше образование ОКС „бакалавър” и „магистър” с професионална квалификация и правоспособност „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика”
- Медицинско свидетелство
- Свидетелство за съдимост
- Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/
- Удостоверение за стаж на управленска длъжност
За справки и подаване на документи - София ул. ”Бяло море ” № 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Начало Конкурси Конкурси 28 септември 2017 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia