Конкурси 12 октомври 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 12 Октомври 2017 09:41

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 484.

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по очни болести, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 262.

Разрешен на АС от 19.09.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за петима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение – един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към СБАЛББ „Света София, един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение при ОАИЛ към Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ и трима за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, УМБАЛ „Света Екатерина“ – до аудиторията, тел. 02/ 9230 570 .

 
Начало Конкурси Конкурси 12 октомври 2017 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia