Конкурси 27 октомври 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 27 Октомври 2017 00:00

Разрешен на АС от 17.10.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за четирима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Клиничен център по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки – София 1527, ул. Бяло море № 8, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ , тел. 02/943 23 05.

 
Начало Конкурси Конкурси 27 октомври 2017 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia