Д-р Силвия Михайлова Новакова ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Понеделник, 06 Ноември 2017 16:28
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Имунопатология и алергология
Катедра: Клиничен център по алергология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Ефект на сублингвална имунотерапия върху основни клинични показатели при пациенти с алергичен ринит”
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Мария Тончева Стаевска
Технически сътрудник:   Венета Ранева
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм
Членове:    
  2. Доц. д-р Мария Тончева Стаевска-Коташева, дм
  3. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм
  4. Акад. Богдан Николов Петрунов, дмн
  5. Доц. д-р Ваня Маринова Цветкова – Вичева, дм
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, дмн
  7. Доц. д-р Соня Методиева Генова, дм
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Ваня Маринова Цветкова – Вичева , дм
  2. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм
Дата на защита:   22. 11. 2017г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Силвия Михайлова Новакова
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia