Конкурс за доцент в катедра „Медико-социални науки” на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца ПДФ Печат Е-мейл
АД "Доцент" - Факултет по обществено здраве
Сряда, 08 Ноември 2017 13:56
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: катедра „Медико-социални науки” на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: 1. Ивета Михайлова Маринова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн - от академичния състав на МУ – Декан на ФОЗ
Членове:    
  2. Проф. д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн - от академичния състав на МУ, катедра „трудова медицина”
  3. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн - от академичния състав на МУ, катедра „превантивна медицина”
  4. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн - външен за МУ, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  5. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен за МУ – София, Декан на ФОЗЗГ Университет Проф. Асен Златаров - Бургас
  6. Доц. д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм - външен за МУ, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  7. Проф. Минко Стоев Хаджийски, дп - външен за МУ, Великотърновски университет
Резервни членове:    
  8. Проф. Полина Ангелова Балканска - Георгиева, дм - от академичния състав на МУ, катедра „медицинска педагогика”
  9. Доц. Елена Грозева Желева, дп - външен за МУ, Филиал Сливен при МУ-Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн - от академичния състав на МУ, катедра „превантивна медицина”
  2. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен за МУ – София, Декан на ФОЗЗГ Университет Проф. Асен Златаров - Бургас
Дата на конкурса:   23.11.2017г. – 14.00ч. - ФОЗ

 

 
Начало АД "Доцент" ФОЗ Конкурс за доцент в катедра „Медико-социални науки” на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia