Конкурс за доцент катедра по химия ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Неорганична химия
Катедра: катедра по химия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: Гл. ас. доктор Боряна Иванова Николова-Младенова

Научно жури:    
Председател:    
  1. проф. Ирини Атанас Дойчинова, дхн – вътрешен член, ФФ – катедра „Химия“, МУ–София;
Членове:    
  2. проф. Дарвин Славчев Иванов, дф - вътрешен член, пенсиониран преподавател от състава на ФФ, по-малко от 5 години;
  3. проф. Ирена Петкова Костова, дхн - вътрешен член, ФФ – катедра „Химия“, МУ–София;
  4. доц. Адриана Георгиева Бакалова, дх - вътрешен член, ФФ – катедра „Химия“, МУ–София;
  5. проф. д-р инж. Митко Петров Георгиев – външен член за МУ-София, ХТМУ;
  6. проф. Маргарита Христова Караиванова, дмн – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив;
  7. проф. Любомир Тодоров Везенков, дхн - външен резервен член за МУ-София, ХТМУ.
Резервни членове:    
  8. проф. Александър Борисов Златков, дф – вътрешен резервен член, ФФ – катедра „Фармацевтична химия“, МУ-София;
  9. доц. Ирена Любомирова Филипова, дх - външен член за МУ-София, ИОХЦФ при БАН.
Рецензенти:    
  1. Доц. Адриана Георгиева Бакалова, дх – избрана единодушно
  2. Проф. Маргарита Христова Караиванова, дмн  – избрана единодушно
Дата на конкурса:   30 ноември  2017 г., 10:00 часа, Фармацевтичен факултет

 

 
Начало АД "Доцент" ФФ Конкурс за доцент катедра по химия
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia