Конкурси 18 декември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 18 Декември 2017 13:11

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  05.12.2017 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 2 (две) места „преподавател” по практика на 0,5 длъжност  за  нуждите на катедрата по Кинезитерапия със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността и необходими документи:

Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование по специалност  Кинезитерапия
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост
Удостоверение за стаж по специалността в специализирано лечебно заведение не по-малко от 5 години  /копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .


На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  05.12.2017 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по дисциплината „Акушерство и гинекология”,  за преподаването по практика в специалност „Акушерка”  за  нуждите на Катедрата по здравни грижи със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността и необходими документи:

Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование по специалност  Медицина
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост
Удостоверение за стаж по специалността  в УМБАЛ /копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Начало Конкурси Конкурси 18 декември 2017 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia