Конкурси 19 декември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 19 Декември 2017 11:17

Разрешени на АС от 05.12.2017 г.
Обявени в ДВ бр. 101/19.12.2017 г.


Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, обявява следните конкурси:
ПРОФЕСОР – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
ПРОФЕСОР – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Токсикология” за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Ботаника (Фармацевтична ботаника)” за нуждите на катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Токсикология” за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

 
Начало Конкурси Конкурси 19 декември 2017 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia