Конкурс за доцент Катедра по Патофизиология ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Патофизиология
Катедра: Катедра по Патофизиология
Факултет: Медицински факултет 
Кандидати: Д-р Радка Кирилова Хаджиолова-Тафраджийска, дм

Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, дмн - Катедра по Патофизиология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Марта Петрова Балева-Николова, дмн-пенсиониран преподавател -МУ-София
  3. Проф. д-р Лилия Александрова Витанова, дмн – катедра Физиология, МФ, МУ-София
  4. Доц. д-р Мария Колева Тодорова-Богданова, дм - Катедра по Патофизиология на Медицински факултет при МУ – София
  5. Доц. д-р Росица Николова Коларова, дм – НСА-София
  6. Доц. д-р Трайчо Георгиев Димитров, дм – Тракийски Университет – Стара Загора
  7. Доц. д-р Здравко Асенов Велков, дм - СУ- „Св. Климент Охридски“
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Симеон Димитров Лазаров, дм-Катедра по Патофизиология на Медицински факултет при МУ – София
  9. Доц. д-р Димитрина Иванова Гундашева, дм, Тракийски Университет – Стара Загора
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Марта Балева-Николова, дмн
  2. Доц. д-р Мария  Тодорова-Богданова, дм
Дата на конкурса:   19.02.2018 г.

 

 
Начало АД "Доцент" МФ Конкурс за доцент Катедра по Патофизиология
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia