Конкурс за доцент Катедра по Хирургия, на база УМБАЛ „Александровска“ ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1 „Медицина”
Научна специалност: „Обща хирургия”
Катедра: Катедра по Хирургия, на база УМБАЛ „Александровска“
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Главен асистент Д-р Манол Бонев Соколов, дм

Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм – ръководител на Катедра по хирургия към Медицински Факултет, МУ – София – вътрешен член за МУ-София;
Членове:    
  2. Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – Катедра по хирургия на Медицински факултет, МУ - София - вътрешен член за МУ – София
  3. Доц. д-р Георги Асенов Велев, дм – Катедра по хирургия на Медицински факултет, МУ – София – вътрешен член за МУ - София
  4. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет, МУ – София – вътрешен член за МУ – София
  5. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – Болница „Токуда” - София – външен член за МУ – София
  6. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн – УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" – външен член за МУ – София
  7. Доц. д-р Михаил Владимиров Радионов, дм  – УМБАЛ "Св. Анна" – външен член за МУ – София
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Светослав Йорданов Тошев. дм – Катедра по хирургия на Медицински факултет, МУ – София – вътрешен член за МУ - София
  9. Проф. д-р Никола Николов Владов. дмн – ВМА-София - външен член за МУ – София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – Болница „Токуда” - София – външен член за МУ – София
  2. Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм – Катедра по хирургия на Медицински факултет, МУ - София - вътрешен член за МУ – София
Дата на конкурса:   22.02.2018 г. 13.00 ч.

 

 
Начало АД "Доцент" МФ Конкурс за доцент Катедра по Хирургия, на база УМБАЛ „Александровска“
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia