Конкурс за доцент за нуждите на Медицински колеж ''Йорданка Филаретова'' при МУ-София ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Петя Тодорова   
Понеделник, 12 Февруари 2018 15:41
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Клинична лаборатория“
Катедра: за нуждите на Медицински колеж ''Йорданка Филаретова'' при МУ-София
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: д-р Росен Димитров Михайлов

Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Камен Николаев Цачев, дмн – вътрешен член, до 5 год. след пенсиониране в Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Красимира Илиева Икономова, дмн –Национална многопрофилна транспортна болница ''ЦАР Борис III” външен член за МУ – София
  3. Проф. д-р Елена Михайлова Цветанова, дмн - външен член за МУ - София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
  4. Доц. д-р Лиляна Генова Ламбрева, дм в Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, на МФ при МУ – София вътрешен член
  5. Проф. д-р Иванка Димитрова Паскалева, дмн – външен член за МУ – София , Национална кардиологична болница - София
  6. Проф.д-рМаргаритка Иванова Бончева –МУ –Варна външен член за МУ – София
  7. Проф.д-р Вихрен Николаев Петков,дм –Факултет по Обществено здраве МУ-София- вътрешен член
Резервни членове:    
  8. доц.д.р Милена Георгиева Велизарова- вътрешен член на МУ-София
  9. доц.д-р Аделаида Лазарова Русева –МУ- Плевен външен член за МУ – София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Камен Николаев Цачев, дмн
  2. Проф. д-р Красимира Илиева Икономова, дмн
Дата на конкурса:   21.02.2018г.,14,00ч.в кабинета на проф.д-р Камен Цачев/ 2ет/8стая /Катедра клинична лаборатория и Клинична имунология,

 

Последно променен на Понеделник, 12 Февруари 2018 15:47
 
Начало АД "Доцент" МФ Конкурс за доцент за нуждите на Медицински колеж ''Йорданка Филаретова'' при МУ-София
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia