Галя Стефанова Трайкова ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Петък, 23 Февруари 2018 14:58
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./
Катедра: Катедра по трудова медицина
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Проучване на работната сила- трудовомедицински характеристики
Научни ръководители:   Проф.д-р Златица Петрова, дм
Доц.д-р Стайко Спиридонов, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф.д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Ръководител Катедра «трудова медицина» на ФОЗ при МУ-София
Членове:    
  2. проф.д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по трудова медицина на ФОЗ при МУ-София
  3. проф.д-р Христо Янчев Зайков, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. проф.д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. проф.д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. доц.д-р Жени Стайкова Николова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по превантивна медицина на ФОЗ при МУ-София
  7. проф.д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:    
  1. проф.д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедрата по трудова медицина на ФОЗ при МУ-София
  2. проф.д-р Христо Янчев Зайков, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   23.03.2018 г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Галя Стефанова Трайкова
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia