Конкурси 27 февруари 2018 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 27 Февруари 2018 13:15

ДВ бр. 18/27.02.2018 с Решение на АС от 25.01.2018
97. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).

 
Начало Конкурси Конкурси 27 февруари 2018 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia