Конкурс за професор в Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, на база Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“ ПДФ Печат Е-мейл
АД "Професор" - Медицински факултет
Петък, 09 Март 2018 16:31
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Имунология
Катедра: Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, на база Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Доц. Милена Иванова Иванова-Шиварова, дм
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова-Григорова, дмн
Членове:    
  2. Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн
  3. Проф. д-р Виктория Степан Сарафян, дмн
  4. Проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм
  5. Проф. Алексей Славков Савов, дбн
  6. Доц. д-р Анастас Димитров Пашов, дм
  7. Доц. д-р Румен Георгиев Русев, дм
Резервни членове:    
  8. Проф. д-р Марта Петрова Балева, дмн
  9. Доц. Светослав Георгиев Димов, дб
  10.  
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн
  2. Проф. д-р Виктория Степан Сарафян, дмн
  3. Проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм
Дата на конкурса:   23.03.2018

 

 
Начало АД "Професор" МФ Конкурс за професор в Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, на база Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia