Конкурс за професор Клиничен център по ендокринология и геронтология, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 12 Март 2018 15:36
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Патологоанатомия и цитопатология
Катедра: Клиничен център по ендокринология и геронтология, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Доц. д-р Радина Стефанова Иванова-Боянова, дмн

Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Светлана Любомирова Христова, дм
Членове:    
  2. Проф. д-р Янина Георгиева Славова-Маринова, дм
  3. Доц. д-р Весела Иванова Тодорова, дм
  4. Проф. д-р Иван Георгиев Михайлов, дмн
  5. Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова-Празникова, дмн
  6. Проф. д-р Николай Димитров Хаджиолов, дмн
  7. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм
Резервни членове:    
  8. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дм
  9. Проф. д-р Севдалин Начев, дмн
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Николай Димитров Хаджиолов, дмн
  2. Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова-Празникова, дмн
  3. Проф. д-р Иван Георгиев Михайлов, дмн
Дата на конкурса:   29.03.2018 г.

 

 
Начало АД "Професор" МФ Конкурс за професор Клиничен център по ендокринология и геронтология, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia