Конкурс за професор в Катедра по медицинска химия и биохимия ПДФ Печат Е-мейл
АД "Професор" - Медицински факултет
Понеделник, 12 Март 2018 15:39
Област на висше образование: 4. Природни наауки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Биохимия
Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. доц. Радка Петрова Кънева, дб
Научно жури:    
Председател:    
  1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн –Ръководител Катедра по медицинска химия и биохимия към МФ при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. Албена Първанова Тодорова–Георгиева, дбн - катедра по медицинска химия и биохимия на МФ при МУ – София, вътрешен член за МУ – София
  3. Проф. Алексей Славков Савов, дб - Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ „Майчин дом“, вътрешен член за МУ – София
  4. Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн –ИМБ, БАН, външен член за МУ-София
  5. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб - МФ при Тракийски университет, Стара Загора външен за МУ – София
  6. Проф. Елена Иванова Георгиева, дб – БАН, външен член за МУ – София, пенсионер
  7. Доц. д-р Венета Любомирова Георгиева-Абаджиева, дм -, пенсионер, външен член за МУ – София
Резервни членове:    
  8. Доцент д-р Иванка Исталианова Димова, дм - вътрешен член за МУ–София, Катедра по медицинска генетика, Медицински Факултет, МУ-София
  9. Доц. Регина Симеонова Комса-Пенкова, дбн - външен член за МУ-София, Катедра „Химия и биохимия”, Факултет Фармация, МУ-Плевен
  10.  
Рецензенти:    
  1. Проф. Албена Първанова Тодорова–Георгиева, дбн -, вътрешен член за МУ – София
  2. Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ-София
  3. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб - външен за МУ – София
Дата на конкурса:   28 март 2018 г., 11:00 часа

 

 
Начало АД "Професор" МФ Конкурс за професор в Катедра по медицинска химия и биохимия
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia