Конкурс за професор в Катедра по педиатрия, на база Клиника по ревматология, кардиология и хематология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ ПДФ Печат Е-мейл
АД "Професор" - Медицински факултет
Вторник, 13 Март 2018 16:24
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия, на база Клиника по ревматология, кардиология и хематология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. доц. д-р Стефан Недев Стефанов, дм
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София, вътрешен член за МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева - Йорданова, дм, - Катедра по педиатрия на МФ – МУ – София вътрешен член за МУ – София
  3. Проф. д-р Росица Герасимова Митрова - Пеева, дм – СУ „Св. Кл. Охридски” външен член за МУ – София
  4. Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм – Катедра по педиатрия София - вътрешен член за МУ – София
  5. Проф. д-р Ваня Недкова Недкова – Коларова, дмн – МУ – Плевен - външен член за МУ – София
  6. Доц. д-р Димитър Иванов Калайков, дм - - Катедра по педиатрия на МФ – МУ – София - вътрешен член за МУ – София
  7. Доц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, дм – МУ – Варна - външен член за МУ – София
Резервни членове:    
  8. Проф. д-р Добри Николов Константинов, дм – Катедра по педиатрия на МФ – към МУ – София - вътрешен член за МУ – София
  9. Доц. д-р Богдана Петрова Василева – Клисарска, дмн – пенсионер - външен член за МУ – София
  10.  
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм
  2. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева – Йорданова, дм
  3. Доц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, дм
Дата на конкурса:   30.03.2018г.

 

 
Начало АД "Професор" МФ Конкурс за професор в Катедра по педиатрия, на база Клиника по ревматология, кардиология и хематология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia