Медицински факултет
д-р Сашо Иванов Георгиев ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Петък, 17 Ноември 2017 16:11
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Акушерство и гинекология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД-София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Проучване честотата, разпределението на типовете и клинични промени при HPVинфекция по време на бременност“
продължава>
 
Д-р Силвия Михайлова Новакова ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Понеделник, 06 Ноември 2017 16:28
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Имунопатология и алергология
Катедра: Клиничен център по алергология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Ефект на сублингвална имунотерапия върху основни клинични показатели при пациенти с алергичен ринит”
продължава>
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia