Медицински факултет
Д-р Юлиян Стефанов Хаджиев ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Оториноларингология
Катедра: Катедра по ушни, носни и гърлени болести, с база за обучение Клиника по ушни, носни и гърлени болести - УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Експресионен профил на BPIFA1 (SPLUNC1) гена при пациенти с  хроничен риносинуит и хроничен гноен отит
продължава>
 
Анна Руменова Загорска ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Научна специалност: Биофизика
Катедра: Катедра по медицинска физика и биофизика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Дозиметрия на очна леща на персонала, работещ в интервенционалната рентгенология и кардиология
продължава>
 
Д-р Мина Цветанова Сълева-Статева ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология
Катедра: Катедра по дерматология и венерология, с база за обучение Клиника по кожни и венерически болести – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Имунохистохимични изследвания върху експресията на Кindlin-1 и Кindlin-2 при немеланомни кожни тумори
продължава>
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia