Факултет по обществено здраве
Д-р Вихрен Ангелов Пеев ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска етика и право
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Професионален стрес и бърнаут синдром при лекари работещи в хирургични отделения
продължава>
 
Галя Стефанова Трайкова ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Петък, 23 Февруари 2018 14:58
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./
Катедра: Катедра по трудова медицина
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Проучване на работната сила- трудовомедицински характеристики
продължава>
 
Десислава Богомилова Дончева ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска педагогика
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Социални и психологически подходи в кинезитерапията на хора с ампутирани крайници
продължава>
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia