Факултет по обществено здраве
Доц. д-р Жени Стайкова Николова, дм ПДФ Печат Е-мейл
НС "Доктор на науките" - Факултет по обществено здраве
Четвъртък, 08 Февруари 2018 16:08
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по Превантивна медицина
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „Моделиране и управление на риска от хронични незаразни болести: концептуален модел за превенция на базата на периодични проучвания – 1997-2017г."
продължава>
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia