Медицински факултет
Д-Р ЯНИ ТОДОРОВ ЗДРАВКОВ ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, с база за обучение Клиника по офталмология - УМБАЛ „Александровска" ЕАД
Факултет:  Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Изследване и анализ на хориоидеята чрез SD-OCT
продължава>
 
Д-р Ани Валентинова Аройо ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия
Факултет: Медицински факултет, с база за обучение Сектор „Скрининг и функционална диагностика на ендокринните заболявания“ – СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД
Тема на дисертационния труд: Множествен тропен дефицит: мутационен скрининг на хипофизарни транскрипционни фактори, корелации генотип-фенотип
продължава>
 
Д-р Силвия Михайлова Новакова ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Понеделник, 06 Ноември 2017 16:28
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Имунопатология и алергология
Катедра: Клиничен център по алергология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Ефект на сублингвална имунотерапия върху основни клинични показатели при пациенти с алергичен ринит”
продължава>
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia