Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Катедра: Катедра по гастроентерология, на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Доц. д-р Ваня Александрова Герова-Нанкова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Катедра: Катедра по гастроентерология, на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Доц. д-р Йордан Георгиев Генов

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Доц. д-р Иван Веселинов Танев, дм
  2. Доц. д-р Виолета Силви Чернодринска, дм