Факултет по дентална медицина
Д-р Петър Петков Бакърджиев ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по дентална медицина
Събота, 09 Септември 2017 10:41
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Детска дентална медицина
Катедра: Катедра по детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Промоция на орално здраве за деца в предучилищна възраст“
продължава>
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia