Факултет по дентална медицина
Д-Р СЕВДА МИХАЙЛОВА ЯНЧЕВА ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по дентална медицина
Понеделник, 20 Ноември 2017 16:08
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Терапевтична стоматология
Катедра: Консервативно зъболечение
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Проучване на нискосвиваеми композити за директно обтуриране на II-клас дефекти“
продължава>
 
Д-Р ЗОРНИЦА ГОСПОДИНОВА МИХАЙЛОВА ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по дентална медицина
Петък, 17 Ноември 2017 16:18
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Хирургична стоматология
Катедра: Катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Ефект на PDGF-BB върху стволовоклетъчните свойства и диференциацията на клетки от периодонтален лигамент in vitro“
продължава>
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia