Факултет по обществено здраве
Стефка Миткова Георгиева ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Вторник, 19 Септември 2017 13:40
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Съвременни организационни форми на хирургични грижи
продължава>
 
Петя Симеонова Кантарева ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Понеделник, 18 Септември 2017 14:48
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Детското здраве в първичната извънболнична медицинска помощ
продължава>
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia