Факултет по обществено здраве
Златина Петрова Иванова ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Съвременни аспекти на иновационната информационна политика на аптечното лекарствено обслужване
продължава>
 
Маргарита Николаева Котева ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Организация на здравните грижи в доболничната помощ
продължава>
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia