Факултет по обществено здраве
Конкурс за професор Катедра по здравна политика и мениджмънт ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Доц. д-р Стайко Иванов Спиридонов, дм
продължава>
 
Конкурс за професор Катедра по медицинска етика и право ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска етика и право
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Доц. Мариела Светославова Янева - Деливерска, дмн
продължава>
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia