Фармацевтичен факултет
Владимир Петров Янков ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Фармацевтичен факултет
Петък, 15 Септември 2017 13:34
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармацевтична химия
Катедра: Фармацевтична химия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Разработване на аналитични подходи при охарактеризиране на сартани“
продължава>
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia