Фармацевтичен факултет
Конкурс за доцент Катедра по химия ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Органична химия
Катедра: катедра по химия
Факултет: Фармацевтичен факултет 
Кандидати: Гл. ас. доктор Емилия Демирева Чернева-Иванова
продължава>
 
Конкурс за доцент катедра по химия ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Неорганична химия
Катедра: катедра по химия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: Гл. ас. доктор Боряна Иванова Николова-Младенова
продължава>
 
Конкурс за доцент Катедра по химия ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Органична химия
Катедра: Катедра по химия
Факултет: Фармацевтичен факултет 
Кандидати: Гл. ас. Виолина Трифонова Стоянова, дм
продължава>
 


Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia