АД "Доцент"
Конкурс за доцент Катедра по оценка на здравните технологии ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по оценка на здравните технологии
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Ас. Стефан Колев Великов, доктор   
продължава>
 
Конкурс за доцент Катедра по химия ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Органична химия
Катедра: катедра по химия
Факултет: Фармацевтичен факултет 
Кандидати: Гл. ас. доктор Емилия Демирева Чернева-Иванова
продължава>
 
Конкурс за доцент катедра по химия ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Неорганична химия
Катедра: катедра по химия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: Гл. ас. доктор Боряна Иванова Николова-Младенова
продължава>
 
Конкурс за доцент в катедра „Медико-социални науки” на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца ПДФ Печат Е-мейл
АД "Доцент" - Факултет по обществено здраве
Сряда, 08 Ноември 2017 13:56
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: катедра „Медико-социални науки” на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: 1. Ивета Михайлова Маринова, дм
продължава>
 
Конкурс за доцент Катедра по химия ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Органична химия
Катедра: Катедра по химия
Факултет: Фармацевтичен факултет 
Кандидати: Гл. ас. Виолина Трифонова Стоянова, дм
продължава>
 


Начало АД "Доцент"
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia