ОНС "Доктор"
Д-р Юлиян Стефанов Хаджиев ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Оториноларингология
Катедра: Катедра по ушни, носни и гърлени болести, с база за обучение Клиника по ушни, носни и гърлени болести - УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Експресионен профил на BPIFA1 (SPLUNC1) гена при пациенти с  хроничен риносинуит и хроничен гноен отит
продължава>
 
Анна Руменова Загорска ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.1. Физически науки
Научна специалност: Биофизика
Катедра: Катедра по медицинска физика и биофизика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Дозиметрия на очна леща на персонала, работещ в интервенционалната рентгенология и кардиология
продължава>
 
Иванка Иванова Костадинова ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Фармацевтичен факултет
Понеделник, 29 Януари 2018 16:51
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Фармакология, фармакотерапия и токсикология
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Токсикологични и фармакологични проучвания на съединения, производни на галантамин и 4-аминопиридина
продължава>
 
Д-р Мина Цветанова Сълева-Статева ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология
Катедра: Катедра по дерматология и венерология, с база за обучение Клиника по кожни и венерически болести – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Имунохистохимични изследвания върху експресията на Кindlin-1 и Кindlin-2 при немеланомни кожни тумори
продължава>
 
Д-р Марияна Кирилова Дойчинова-Симеонова ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Трансплантация и качество на живот – медицински, организационни и социално-етични измерения
продължава>
 


Начало ОНС "Доктор"
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia